Privacyverklaring.

FlevoKozijn

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt
FlevoKozijn kan persoonsgegevens over jou verwerken, indien je deze via de formulieren op de website aan flevokozijn.nl verstrekt. FlevoKozijn kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Je voor- en achternaam
  • Je telefoonnummer
  • Je adres
  • Je e-mailadres
  • Je IP-adres

Waarom FlevoKozijn je gegevens nodig heeft
Ons bedrijf verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan FlevoKozijn je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met je gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang wij gegevens bewaren
FlevoKozijn bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met je tot stand komt.

Delen met anderen
Flevokozijn.nl verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen website bezoeken
Op de website van flevokozijn.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Flevokozijn.nl gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
FlevoKozijn maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief advertenties van FlevoKozijn bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan FlevoKozijn te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. FlevoKozijn heeft hier geen invloed op. FlevoKozijn heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien of verwijderen
Jij hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@flevokozijn.nl. FlevoKozijn zal zo snel mogelijk op je verzoek reageren.

Beveiligen
FlevoKozijn neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van FlevoKozijn maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door FlevoKozijn verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via info@flevokozijn.nl. Dit is een website van FlevoKozijn. Flevokozijn.nl is te bereiken via info@flevokozijn.nl